Атрибут-флаг изключва елемент. Изключването на елемента го прави недостъпен: не получава никакви събития. Ако атрибута е използван за форми, то стойностите в формите не се изпращат. В IE 5.5 и нагоре атрибута disabled може да се добави към всеки елемент в html. В останалите браузери - различни варианти. Препоръчва се употребата на този атрибут само към форми, полета за въвеждане и бутони.