Събитието-разширение за Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL). Стартира се при възникване на грешки в часовника (в това число и при поставяне на некоректни стойности).