Атрибута позволява на потребителя да редактира съдържанието на обекта. Достъпно от Internet Explorer 5.5. Може да приема следните стойности: inherit (по подразбиране) - възможността за редактиране на елемента зависи от родителския обект,
 false - потребител не може да редактира съдържанието на обекта,
 true - потребител може да редактира съдържанието на обекта.