Таг<frame>
Предназначение
Пример
НЯМА

 

<FRAME NAME>

Какво е това фрейм?

Cтруктуриране на секции <FRAME>

Web Page, You've Been Framed<frameset cols=... > <frame src=... >