хоризонтална граница на рамка Определя височината (в пиксели) на горния и долния отстъпи от границите. Трябва да е по-голямо от 1 пиксел. стойността по подразбиране зависи от браузера и операционната система.