Настъпва, ако при пренасяне на променени данни в база данни има грешка.