Настъпва след предаване на данни от елемента за управление в съответното поле база данни. По подразбиране данните ще бъдат записани. Не се прекъсва чрез присвояване стойността false на свойство returnValue.