Атрибут за безопасност, показва, че в фрейма има HTA-приложение, неконтролируемо от стандартния модел за безопасност в браузера.