Показва, че съдържащото се в фрейма има ограничения по безопасността.