Извиква се преди пренасяне на данни от управляващия елемент в съответното поле база данни.