Атрибут-флаг, забрана за промяна на големината от посетителите на рамка (фрейм).