Посочва, трябва ли да има рамки около фреймовете в елемента frameset. Атрибута не е описан в спецификацията HTML 4.0. Може да приема стойности: