Определя ширината (в пиксели) на левия и десния отстъп от границите.Трябва да е по-голямо от 1 пиксел. стойността по подразбиране зависи от браузера и операционната система.