Задава характера за превъртане на фрейм. Може да приема следните стойности: