Таг<HTML>
Предназначение
Пример

dir
lang
xmlns
class
scroll
id
class
version

НЯМА

onlayoutcomplete
onmouseenter
onmouseleave
onreadystatechange

 

Структура на HTML документ

 Елемент HTML

Скелетът на HTML документа- минимално задължителни тагове