Задава пространство за XML-тагове. За XHTML този атрибут винаги приема стойността http://www.w3.org/1999/xhtml.