БЪРЗ
HTML УКАЗАТЕЛ
Списък на важните теми дискутирани в самоучителят съпроводени от бързи примери.

 
 
ТекстНаправете текста bold
<B>xxxxx</B>
Да използваме italics
<I>xxxxx</I>
Подчертаване
<U>xxxxx</U>
Monospaced фонт
<TT>xxxxx</TT>
Промяна на големината на фонта (sizes:1-7)
<FONT SIZE=5>xxxxx</FONT>
Промяна на името на фонта (face)
<FONT FACE="NIFTY FONT">xxxxx</FONT>
Промяна на font цветът
<FONT COLOR="#0000FF"> xxxxx</FONT>
Цвят на фона
<BODY BGCOLOR="#xxxxxx">
Промяна на цвета на фонта, връзките и т.н. за цялата страница <BODY BGCOLOR="#xxxxxx" TEXT="#xxxxxx" LINK="#xxxxxx" VLINK="#xxxxxx" ALINK="#xxxxxx">
Нов ред <BR>
Нов ред с разстояние <P>
Код за разстояние &nbsp;
Шест специални кода
Няколко празни реда &nbsp;<BR>
Тагове в комбинация-
Смесено и гнездово поставяне
Повече за
смесените и гнездово поставени тагове
 
 
Манипулации с картинкитеПоставяне на картинка за фон
<BODY BACKGROUND="xxxxx.gif">
(or .jpg)
Поставяне на картинки
<IMG SRC="xxxxx.gif" WIDTH=123 HEIGHT=456>
Указване на мястото на картинката (SRC) ако е различно от текущата директория
Създаване на графична връзка
<A HREF="http://xxxxx"><IMG SRC="xxxxx.gif" WIDTH=123 HEIGHT=456></A>
Премахване на цветната ивица около графичната връзка
<A HREF="http://xxxxx"> <IMG SRC="xxxxx.gif" WIDTH=123 HEIGHT=456 BORDER=O></A>
За размерите на картинките
Създаване на умалени копия-връзки към голяма картинка
Създаване на линии от точкова картинка
Цветови кодове 
 
 
Манипулиране на връзкиДобавяне на връзки (link) <A HREF="http://xxxxx">abcdefg</A>
Добавяне на email link
<A HREF="mailto:xxxxx@xxx.xxx"> abcdefg</A>
Създаване на графична връзка
<A HREF="http://xxxxx"><IMG SRC="xxxxx.gif" WIDTH=123 HEIGHT=456></A>
Премахване на цветната линия около графичната връзка<A HREF="http://xxxxx"><IMG SRC="xxxxx.gif" WIDTH=123 HEIGHT=456 BORDER=O></A>
Използване на умалени копия-връзки
Връзка към точно определено място от дадена страница <A HREF="http://xxxxx#CHEESEWIZ"> abcdefg</A>
 
 
Начини на форматиранеЦентриране <CENTER>xxxxx</CENTER>
Нов ред <BR>
Нов ред с разстояние <P>
Раздалечаване на границите чрез <BLOCKQUOTE>
Номериран и неномериран списък
<UL> (or OL)
<LI>List item
</UL>
Дефиниран списък
<DL>
<DT>Definition title
<DD>Definition item
</DL>
Хоризонтална линия
<HR ALIGN=left|right|center WIDTH=80% SIZE=3 NOSHADE>
Изобразяване според въвеждането <PRE>formatting tag
 
 
РазниСкелетът на HTML документа- минимално задължителни тагове
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>My big ole bad page!</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Цвят на фона
<BODY BGCOLOR="#xxxxxx">
Заглавие на документа <TITLE>My Big bad page!</TITLE>
Картинки за фон
BACKGROUND="xxxxx.gif" (or .jpg)
Тагове в комбинация-
Смесени и гнездово поставени
Повече за
гнездово и смесено поставените тагове
Кодове за цветове 
Код за интервал (специален код) &nbsp;
Шест важни специални кода
Центриране <CENTER>xxxxx</CENTER>
Няколко празни реда &nbsp;<BR>
Абсолютни и относителни URL
За разделителната способност на мониторите
Таг за коментар <!--Това е коментар-->
Запомняне на документа като HTML файл
Таблица с HTML тагове по азбучен ред
Пример за бутони с JS i IMG
Пример за таблица и някои пояснения
Meta тагове и итересни примери

<--ПРЕДИШЕН 

Въведение Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 Полезни връзки Бърз html указател
БЕЗПЛАТНИ РЕСУРСИ ЗА ВАШАТА WEB СТРАНИЦА

ОЩЕ ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

Безплатни броячи за посетителите на страницата ви.
Безплатни шрифтове за вашата страница.
Безплатни картинки и on-line лого генератори.
Безплатно WEB пространство където да поставите страниците си.
Специализирана секция за уебдизайнери.

 

Това е всичко !!!!