Връзка Пример
Преход в рамките на страницата <A HREF="#top">
Етикет на точка от страницата <A NAME="top">
Преход към външна страница <A HREF="indexi.htm">
Преход към точка от външна страница <A HREF="indexi.htm#bottom">
Преход към друг Web site <A HREF="http://www.vmei.acad.bg">
Връзка с електронна поща <A HREF="mailto:toto@hotmail.com">
Връзка с UseNet <A HREF="news:news.server.com">
Връзка към FTP сървър <A HREF="ftp://ftp.server.bg">
Връзка с Gopher услуга <A HREF="gopher://gopher.sites.com">
Активиране на Telnet връзка <A HREF="telnet://bbs.world.com">
Връзка към база данни Wais <A HREF="wais://wais.database.com">

 caldera

това е кода
<A HREF="term_1.html" 
  onClick="alert('Това е вулкан.'); return false"
  onMouseOver="window.status='какво е caldera?';
  return true">caldera</A>