Таг<server>

Позволява стартиране на JavaScript на сървъра. Разработен от Netscape, специфичен за този браузер и практически не се използува