Таг<samp>
Предназначение
Пример
НЯМА

 

Pазлични нива на заглавия - H-<H1>...<H6>
Физически атрибути<ТТ><B><I><U>
Логически атрибути <BIG><CITE>..<SUP>
<B><I><U><TT><FONT>
Форматиране на шрифт и подравняване.<B><I><U><TT><FONT><STRONG><HR>><H1>...<H6>
Форматиране на HTML докумен<BASEFONT SIZE=n><P><H1>...<H6>
Логическите стилове са:<EM><STRONG><CODE><KBD><VAR><DFN><CITE>
Физическите стилове са:<ТТ><B><I><U><BIG> <FONT SIZE =n FACE = "string" ><SMALL><SUB><SUP>
Форматиране на текст.<BR><B><I><U><P><H1>...<H6><PRE><CENTER>
Spiffing Up Text<font color=... face=... size=... > <sup> <sub> <u> <strike>
Headings: Six Levels Deep<h1> <h2> ...
Breaking up into Paragraphs<p> <br> <hr>
Doing it with Style<b> <i> <tt>
Preformatted Text <pre>
You can Blockquote Me on That<blockquote>