Таг<img>
Предназначение
Пример
НЯМА

 

Bключване на графика<IMG>

Елемент IMG

Поставяне на картинки

<IMG> - image (изображение)

Inline Images <img...>