Таг<HEAD>
Предназначение
Пример

dir
lang
profile
НЯМА

 

HTML eлементи в секция HEAD

Елемент HEAD

META in your HEAD<META...>