Таг<h1>..<h6>
Предназначение
Пример
НЯМА

 

Pазлични нива на заглавия - H-<H1>...<H6>
Форматиране на шрифт и подравняване.<B><I><U><TT><FONT><STRONG><HR>><H1>...<H6>
Форматиране на HTML докумен<BASEFONT SIZE=n><P><H1>...<H6>
Логическите стилове са:<EM><STRONG><CODE><KBD><VAR><DFN><CITE>
Форматиране на текст.<BR><B><I><U><P><H1>...<H6><PRE><CENTER>
Headings: Six Levels Deep<h1> <h2> ...