Таг<form>
Предназначение
Пример
НЯМА
file:///D:/My%20Webs/tut/tut28a.html">Forming Forms

Начини за обработване на формуляри