Таг<BQ>
Предназначение
Пример

НЯМА

 

 

Отмества блок от текст надясно, но се ползва само във WebTV