Таг<BLINK>
Предназначение
Пример

class
id
lang
style
НЯМА

 

Логически атрибути <BIG><CITE>..<SUP>