Таг<BASEFONT>
Предназначение
Пример

color
face
id


size


onlayoutcomplete
onmouseenter
onmouseleave
onreadystatechange

 

Установява размера, цвета и вида на шрифта по подразбиране.


Форматиране на HTML докумен<BASEFONT SIZE=n><P><H1>...<H6>