Таг<BASE>
Предназначение
Пример

target

hreft

 

Задава базовия URL, който ще бъде добавен към всички относителни адреси в документа.

Пример:
<base href="http://www.swbsite.com">
<img src="title.gif">
В случаа адреса на изображението става: http://www.swbsite.com/title.gif

Тага се поставя в секцията, между таговете <head></head>. В документо може да присътства само един таг <base>. Когато отсъства тага <base>, базов става URL на самия документ.