Таг<ABBR>
Предназначение
Пример

 

 

 


class
dir
id
lang
style
title

НЯМА

onclick
ondblclick
onmousedown
onmouseup
onmouseover
onmousemove
onmouseout
onkeypress
onkeydown
onkeyup

 

Използва се за обяснение на съкращения. Обяснението се поставя в атрибута title за използуване от браузерите при озвучаване на текста в страницата, при проверка на правописа или при индексация на страницата от роботи на търсачки. Често вместо този таг се използува таг <acronym>.