В самото начало настъпва събитието ondragstart.

после започва събитието ondrag,което продължава през цялото време на преместването.

когато курсора на мишката е на елемента, се появява събитието ondragenter.

След това настъпва събитието ondragleave за елемента, над който е бил курсора до сега.

След това настъпва събитието ondragover за елемента, над който се намира курсора, който продължава да се извиква поредно с  ondrag до преместване на курсора над поредния  елемент (т.е. до събитие ondragenter) или до тогава, докато обекта не бъде преместен (Събитието ondrop).

При вече преместен обект настъпва събитието ondrop.

след събития ondrop - ondragend. Процеса преместване е завършен.

Microsoft препоръчва използуването на събитията ondragenter, ondragover и ondrop, навсякъде където имаме  свойствата datatransfer.dropeffect еднакви с ефекта, изобразяван по време на преместване (имат вид на курсора).