Събитието се получава преди затваряне на документа.