Настъпва при промяна на данни в реда, свързан с външен източник на данни. Достъпно в IE, 4 (в следващите версии са добавени подържаните обекти).