Извиква се при възникване на грешки при зареждане на обекта (изображения, стилов файл).