Събитието се получава, когато потребителя вмъква обект в прозореца на браузера (може да бъде файл, пряк път и др.). Обикновено браузера зарежда този обект. Ако обработчика на събитието ondragdrop върне true, браузера зарежда обекта нормално. Ако обработчика върне false, то зареждане няма да има. Само за Netscape Navigator.