Извиква се за сигнализиране, че всичките данни в източника с данни са достъпни.