Извиква се периодически, когато данните пристигат от източника при асинхронно предаване на данни.