Настъпва при загубване на поле за въвеждане от фокуса, ако стойността в полето е била изменена.