Настъпва при изменяне на данни в източник с данни.