Извиква се, когато съдържащото се в бягащ ред достигне единия от краищата на реда.