Събитието се получава при реално напускане на страница (т.е. при напускане или замяна на страница в началото настъпва именно това събитие, а след него - onUnload).