Когато потребителя прекъсне зареждането на изображения (анимации, видео-клип).