Установява начина по който ще се пренасят символите на нов ред. Възможните стойности са physical и virtual. В първият случай редовете завършват със знак за нов ред и така се изпращат, а във втория случай пренасянето е виртуално и информацията се изпраща като едно цяло. По подразбиране пренасянето е изключено. Ако се зададе само WRAP (без стойност) се активира виртуалното пренасяне.
 Може да приема следните стойности:
off - не използува пренасяне.
virtual = soft - пренасяне на реда се вижда но на сървъра пристига на един ред.
physical = hard - пренасяне на ред е включен.