Определя плътността на шрифта (стойности от 100 - малка до 900 - голяма). Атрибута е специфичен за браузера Netscape.