Приема стойности от -10 000 до 0, за сила на звука.