Определя цвета на посетена връзка в документа. Препоръчително е използването на стилове.