Управлява видимостта на слоя. Слоя може да бъде видим (show), скрит (hide) или може да наследява видимостта на главния слой (inherit).