Указва, какви стойности ще се използуват в списъка с автодопълване - ако е включено за това поле за  въвеждане. Атрибута се подържа  само от  Internet Explorer.