Задава начална стойност.Използува се за нарушаване последователността на номерация в списъка.