Посочва име на (атрибут name) навигационна карта (<map>), която ще бъде приложена като изображение.Пред името на картата се поставя символ #.