Определя единици за измерване на височини и ширини за вградения обект.